ABC-opplæring - samling (4/7)

16.01.2018

Kongsbergregionen arrangerer samling nummer fire i rekken av syv samlinger den 18. Januar, i Sølvsalen på Krona i Kongsberg. Tema for samlingen er lovverk og etikk.

Ansatte i Helse- og omsorgstjenesten vil gjennom kurset få en gjennomgang og oppdatering i helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.

Ta kontakt om du ønsker å delta.