Flere kommuner melder sin interesse for samarbeid med Responssenteret

12.02.2018

Fredag 9. februar arrangerte Responssenteret dialogkonferanse, hvor temaet var anskaffelse av pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende. I tillegg til å motta informasjon om Responssenteret, og tjenestene vi skal tilby, ble representanter fra kommunene også oppfordret til å komme med egne innspill, samt fikk høre på innspill fra leverandørene, til gjennomføring av anskaffelsen.

Camilla Lobben, daglig leder for Responssenteret, har gleden av å melde om svært god oppslutning, og meget positive tilbakemeldinger. Samtlige kommuner som var representert, ønsker å se nærmere på mulighetene for å slutte seg til felles anskaffelse av rammeavtaler.

Responssenteret takker alle involverte, og oppfordrer samtidig andre interesserte kommuner til å ta kontakt.

Vi gleder oss til fortsettelsen.