Verdifulle bidrag fra workshop

21.02.2018

Kongsbergregionen forbereder i disse dager felles anskaffelse av rammeavtaler for pasientvarslingsanlegg til institusjoner og trygghetsteknologi til hjemmeboende. Informasjon og dialog rundt de aktuelle anskaffelsene ble initiert da Responssenteret arrangerte dialogkonferanse den 9. februar. Gårsdagens workshop ble oppfølgeren til denne dialogkonferansen.

Representanter fra helse- og omsorgtjenesten i Kongsbergregionen, brukerutvalg, arbeidstakerorganisasjoner, samt fra helse- og omsorgstjenesten i Lier, Modum, Sigdal og Krødsherad deltok.

Workshopen ble en inspirerende arbeidsøkt med en aktiv og konstruktiv dialog. Fokus var på å beskrive behovene i tjenesten for brukere, pårørende og tjenesteutøvere, der deltakerne ble utfordret på både muligheter og barrierer med spesifikke teknologier.

Camilla Lobben, daglig leder for Responssenteret, er veldig fornøyd med resultatet av denne workshopen:

"Det er fundamentalt at vi stiller riktige krav. Til dette trenger vi en unik innsikt i det daglige arbeidet i de ulike kommunene. Prosjektgruppen, med Responssenteret i spissen, skal ta hånd om krav knyttet til infrastruktur og teknologiske standarder. For å sikre at disse løsningene fungerer smidig og godt på den enkelte arbeidsplassen, og i de enkeltes hjem, er det derfor helt avgjørende at vi har en slik aktivt søkende og lyttende tilnærming.

Sammen med kommunene blir vi stadig bedre rustet til å utforme de krav som skal definere morgendagens pleie- og omsorgstjeneste."