Ny rapport påpeker viktigheten av politisk rotfeste og samarbeid på kryss av kommuner

19.03.2018

En ny rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning viser at stadig flere kommuner har prøvd ut-, og tatt i bruk, ny teknologi i tjenester til innbyggerne. Mer enn 200 prosjekter med velferdsteknologi var aktive fra 2013 til 2016. Selv med en slik positiv økning av antall velferdsteknologiprosjekter representerer dette fortsatt bare aktiviteter i litt over halvparten av kommunene.

Rapporten peker videre på at det er enklere å lykkes hvis kommunen ser bruk av velferdsteknologi som en del av sin overordnede strategi for digitalisering av tjenestene, og at det bør inngå i en samlet satsing. En av de viktigste suksessfaktorene er at ledelsen i kommunene må engasjere- og forplikte seg dersom teknologien skal bli en fast, integrert del av tjenesten.

Prosjektleder i Nasjonalt senter for e-helseforskning, Undine Knarvik, mener det ikke er tilstrekkelig å ha en prosjektleder som brenner for å ta i bruk ny teknologi, men at kommuneledelsen må vise vei gjennom ord og handling, blant annet ved å synliggjøre velferdsteknologisatsning i kommunebudsjettet.

Rapporten adresserer også hvordan små kommuner vil kunne ha utfordringer med å innføre velferdsteknologi. Manglende kompetanse, ressurser eller infrastruktur gjør det svært fordelaktig for de minste kommunene å samarbeide med nabokommuner i sin region. Intervjuobjektene i små kommuner sier at de ser det som en styrke å samarbeide med nabokommunene.

Rapporten kan leses i sin helhet her: NSE-rapport_2017-12_Kunnskapsoppsummering-Velferdsteknologi.pdf