Samarbeid om anskaffelse av ny integrasjonsplattform

05.04.2018

Responssenteret i Kongsbergregionen, sammen med Værnesregionen og Tromsø kommune, har nå gjennomført en felles anskaffelse av plattform for responssenterløsning. Dette er selve hjernen i systemet, og skal bl.a. håndtere signaler fra trygghetsalarmer, GPS-signaler, elektronisk medisineringsstøtte og bevegelsessensorer. Intelecom ble valgt som foretrukken leverandør.

En sentral del av dette samarbeidet omhandler anskaffelse av selve responsløsningen, og det er stilt store krav til integrasjonsplattformen. I tillegg til å håndtere varsler fra alle typer sensorer, og ikke være bundet til én produsent, måtte løsningen også støtte en integrasjon med elektronisk pasientjournal og mobile enheter. I tillegg måtte den kunne integreres mot Knutepunkt, som er under utvikling av Direktoratet for e-helse.

Samtlige kommuner i samarbeidsinitiativet er meget fornøyd med valget av Intelecom som leverandør av responssenterløsning, som skal starte implementeringen allerede til høsten.

Gjennom å velge den samme plattformen fra Intelecom, kan Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune høste erfaringer fra hverandre, bistå hverandre, samt fortsette å utvikle løsningen sammen. I tillegg vil man ha en unik fordel av redundans. Dette betyr at de ulike mottakene vil kunne fungere som "back up" for hverandre, eksempelvis i perioder med stor belastning.

Mer informasjon om selve løsningen finnes på Intelecoms egne nettsider