Responssenteret holder workshop i tjenestereise

03.02.2019

Temaet var tjenestereiser innenfor tjenesteforløp i kommunene, og endringer for tjenesten og tjenestemottakere som vil gi gevinster ved innføring av velferdsteknologi.

Målgruppen for workshop var ressurspersoner og ledere i hjemmetjenesten. Denne gangen var det ressurspersoner fra Tinn, Hjartdal og Notodden som ivrig jobbet med dagens og morgendagens tjenestereise på kommunehuset i Hjartdal.

Takk til alle som deltok for en proaktiv og fremtidsrettet innsats!