«Kick-off» for Responssenteret

20.03.2019

Tirsdag 19. mars ble det arrangert «kick-off» for Responssenteret. Alle kongsbergregionens syv kommuner var invitert. Det var godt oppmøte, inspirerende diskusjoner og en strålende mulighet til å få avklart problemstillinger, samt komme med innspill, til både Responssenteret og de andre kommunene.

Responssenterets alarmmottak vil være i drift fra 2. mai 2019, og starter med å motta varslinger fra trygghetsalarmer i Kongsberg kommune. Deretter vil de andre kommunene fortløpende kobles opp mot Responssenteret.

I forkant av «kick off» hadde hver kommune jobbet aktivt med et arbeidsdokument som inneholdt mange aspekter ved overgang til Responssenteret, som hvilken teknologi som ønskes overført, forberedelser i pasientjournal, daglig drift og opplæringsplan.

Responssenteret har også utviklet Responsskolen som skal implementeres i hver kommune. Responsskolen er en læringsplattform for både brukere, pårørende og ansatte hvor det skal ligge opplæringstiltak i form av e-læring, brukerveiledninger og maler for implementeringsverktøy. Under «kick-off» fikk vi satt opp datoer for opplæring i samtlige kommuner.

Vi gleder oss!