Motivasjonsseminar for prosjektet «Digital sårtjeneste»

Bildet: Responssenterets stand med leder hjemmetjenesten Marianne Lande Bøe og Prosjektmedarbeider system og integrasjon ved Responssenteret Thomas Opdahl Stenberg.
26.02.2020

Torsdag 20. februar var Responssenteret og Kongsberg kommune deltakere på prosjektet «Digital sårtjeneste» sitt motivasjonsseminar på Kongsberg sykehus. Responssenteret stilte med stand og var prosessveiledere på tjenestereise med alle deltakerne.

På et «Helse-Hackathon» i Kongsberg i fjor (2019), ble det beskrevet pasientoppfølging med bruk av teknologi. Digital sårtjeneste med bruk av videokonferanse, ble en av prisvinnerne. Dette var bakgrunnen for oppstart av prosjektet «Digital sårtjeneste» ved Kongsberg sykehus (2019-2020). Prosjektet er et samarbeid med Kongsberg sykehus og kommunen, og planlegges videreført i flere faser til flere poliklinikker og kommuner, etter samme tjenestemodell (2020-2022).

På motivasjonsseminaret var det flere interessante forelesere, og dagen var både lærerik og motiverende. Bodil H. Bach er prosjektleder og Responssenteret er deltaker i prosjektteamet, og som prosessveiledere i videre arbeid.


Fagrådgiver Responssenteret Mari Nordin Hustveit (t.h.) hjelper til med prosessveiledningPresentasjon ved Gunhild Bergsaker, Helse og omsorgssjef i Kongsberg kommune