Responssenteret formelt organisert som et vertskommunesamarbeid

16.06.2021

Responssenteret er nå formelt organisert som et vertskommunesamarbeid, med Kongsberg som vertskommune, etter paragraf 20 i Kommuneloven av 2019.

Med vertskommunemodellen anses det som enklere å:

  1. Rekruttere inn flere deltakerkommuner i samarbeidet ved at nye kommuner kan tilkobles med samarbeidsavtale. En forenkling av den byråkratiske prosessen.
  2. Legge forholdene til rette for et mer kostnadseffektivt og nyskapende Responssenter, siden flere deltakerkommuner vil redusere kostnaden for alle deltakerkommunene. Velferdsteknologi avlaster bruk av helsepersonell og dermed unngåtte kostnader og muliggjør omdisponering av ressurser i hjemmebaserte tjenester.
  3. Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene og enklere beslutningsprosesser. En forenkling av den byråkratiske prosessen, som beskrevet i punkt 1.