Deltakelse i prosjekt med USN

18.06.2021

Responssenteret i Kongsbergregionen har takket ja til å delta i et prosjekt med Universitetet i Sørøst-Norge for å forske på organisering, effekt og fremtidige behov knyttet til responssenter.

Prosjekttittel:

«BÆREKRAFTIG MODELLUTVIKLING FOR ORGANISERING AV RESPONSSENTER»

Deltakere:

Mål for prosjektet:

Overordnet mål: Utvikle kunnskapsgrunnlag om og bidra til kommunenes kunnskapsbase om organisering av interkommunal responssenterfunksjon, når det gjelder bærekraftig organisasjon og behov for innovasjon og kompetanse.

Det er tjenesteinnovasjon og behovene i helsetjenesten som skal være grunnlaget for utvikling av ny og fremtidsrettet teknologi, derfor er dette prosjektet viktig for oss.