Ledige stillinger

16.01.2018

Responssenteret er i stadig utvikling, og nye funksjoner etableres fortløpende for å imøtekomme Helsedirektoratets anbefalinger om at alle kommunale helse- og omsorgstjenester skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Fagrådgiver

Responssenteret lyser nå ut stilling som Fagrådgiver - digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. Stillingens oppgaver vil være varierte og knyttes til både opplæring, implementering, utvikling og drift. Stillingen stiller krav til helsefaglig utdanning på høgskolenivå. Fagrådgiver vil få en spennende mulighet til være med å skape en arbeidsplass og en tjeneste som skal være initiativtaker, pådriver og støtte for kommunene i digitaliseringseventyret i HO-tjenesten.

Operatører

Videre skal Responssenteret ansette helsefaglige operatører som skal betjene Responssenteret gjennom en døgnkontinuerlig drift. Et krevende og spennende arbeid når kommunene anskaffer og tar i bruk et større omfang av trygghetsskapende teknologi til hjemmeboende. I arbeidet med etableringen av Responssenteret vil operatørene være helt sentrale ressurser i arbeidet med implementeringen av responsløsningen, og i overgangen fra analoge til digitale løsninger.

For utfyllende opplysninger, og oppdatert informasjon; følg med på nettsidene til Kongsberg kommune og på Finn.no