Ny Fagrådgiver og to nye Helsefaglige Operatører er ansatt

16.03.2018

For å lykkes i det viktige arbeidet med å digitalisere helse- og omsorgstjenesten, har Responssenteret gjennomført en spennende rekrutteringsprosess. Det er en glede og kunne tilby Mari, Frode og Eivind sentrale stillinger i Responssenteret.

Kongsbergregionen skal i løpet av 2018 etablere et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Responssenteret er et premiss for at kommunene skal kunne ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av helse -og omsorgstjenesten innen 2020.

Mari vil i rådgiverstillingen fortsette det spennende og krevende arbeidet med implementering, opplæring og anskaffelser knyttet til digitalisering av helse- og omsorgstjenesten.

Frode og Eivind vil initielt i etableringen av Responssenteret ha ansvar for implementering, tesing og utvikling av funksjonalitet i omsorgsplattformen til Responssentret. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med leverandøren av løsningen lntelecom, Værnesregionen, Tromsø og kommunene i Kongsbergregionen.

Vi ønsker alle tre hjertelig velkommen i teamet, og gleder oss til mange spennende oppgaver i tiden fremover.