Ledige stillinger som helsefaglig operatør

02.11.2018

Responssenteret drifter et dedikert alarmmottak og svartjeneste for digitale trygghetsalarmer og sensorteknologi til hjemmeboende. Vi er tilgjengelig døgnet rundt, hele året, og søker nå flere helsefaglige operatører for bemanning av operatørplasser i Responssenteret.

Helsefaglig operatør

Som helsefaglig operatør bør du ha nyere erfaring fra arbeid i helse- og omsorg. Det vektlegges erfaring fra hjemmebaserte tjenester og alarmsentraler, men annen relevant bakgrunn fra helse- og omsorgsarbeid kan også vurderes. Vi søker deg som har et sterkt ønske om, og er egnet til-, å være med å etablere og forme en ny tjeneste og arbeidsplass. Du må ha kunnskap om, og interesse for-, velferdsteknologi. Du må ha god innsikt i funksjonalitet, og inneha generelt gode dataferdigheter.

Som helsefaglig operatør vil du bemanne en operatørplass i Responssenteret, og sørge for at tjenestemottaker får hjelp ved å besvare henvendelsene, vurdere alvorlighetsgrad, samt avklare og koordinere det videre forløpet. I tillegg vil du være med på den kontinuerlige videreutviklingen av tjenestens innhold. Et krevende og spennende arbeid når kommunene anskaffer og tar i bruk et større omfang av trygghetsskapende teknologi til hjemmeboende. I arbeidet med etableringen av Responssenteret vil operatørene være helt sentrale ressurser i arbeidet med implementeringen av responsløsningen, og i overgangen fra analoge til digitale løsninger.

For utfyllende opplysninger, og oppdatert informasjon; følg med på nettsidene til Kongsberg kommune