Tilkallingsvikar, helsefaglig operatører ved Responssenteret

24.01.2020

Kongsbergregionens responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene søker dyktige operatører med helsefaglig bakgrunn.

Kort om stillingen

Etter oppstart av alarmmottaket ser vi nødvendigheten av å styrke staben med tilkallingsvikarer ved sykdom, ferie og i perioder hvor det kreves ekstra bemanning.

Operatørene er ansvarlig for den operative driften i alarmmottaket ved å ta imot, vurdere og behandle digitale varsler fra tjenestemottakere i alle kommunene. De vil også få en koordinerende rolle i alarmanrop hvor det er aktuelt å tilkalle nødetater i tillegg til kommunal tjeneste.

Operatørene har ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige når tjenesteyterne ute i kommunene trenger bistand til pålogging og andre tekniske problemstillinger. Operatørene tilsettes i et tilkallingsvikariat i Kongsberg kommune.

Krav og ønsker til deg

Vi søker dyktige operatører med helsefaglig bakgrunn som har nyere erfaring fra arbeid i helse- og omsorg. Herunder vektlegges erfaring fra hjemmebaserte tjenester og alarmsentraler. Annen bakgrunn fra helse- og omsorgsarbeid kan vurderes.

Du må ha kunnskap og interesse for velferdsteknologi, du må ha god innsikt i funksjonalitet og inneha generelt gode dataferdigheter.

Formelle kvalifikasjonskrav

Du har gyldig autorisasjon og godkjenning som sykepleier eller annen godkjent helsefaglig utdannelse.

Annet

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 eller tilsvarende før evt. ansettelse.

Hvis du synes dette høres spennende ut ta kontakt med Tone Ulfsten på telefon 93447688 eller send en mail til tone.ulfsten@kongsberg.kommune.no