Tilkallingsvikar/ferievikar, helsefaglig operatører ved Responssenteret

15.09.2021

Kongsbergregionens responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene søker tilkallingsvikarer til alarmmottaket ved sykdom, ferie og i perioder hvor det kreves ekstra bemanning.

Om Responssenteret

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. Responssenteret er et samarbeid mellom de 8 kommunene i Kongsbergregionen og vår målsetting er å vokse slik at flere kommuner kan koble seg på.

Om stillingen

Vi ønsker en tilkallingsvikar til alarmmottaket ved sykdom, ferie og i perioder hvor det kreves ekstra bemanning. Spesielt ønsker vi en vikar som har kapasitet til å jobbe noen vakter under kommende sommerferieavvikling.

Operatørene er ansvarlig for den operative driften i alarmmottaket ved å ta imot, vurdere og behandle digitale varsler fra tjenestemottakere i alle kommunene. De har også ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige når tjenesteyterne ute i kommunene trenger bistand til pålogging og andre tekniske problemstillinger.

Arbeidsoppgavene vil være:

Operatørene tilsettes i et tilkallingsvikariat i Kongsberg kommune.
Tiltredelse snarest.

Vi tilbyr

Krav og ønsker til deg

Vi søker dyktige operatører med helsefaglig bakgrunn som har nyere erfaring fra arbeid i helse- og omsorg, ambulansetjenesten eller lignende. Herunder vektlegges erfaring fra hjemmebaserte tjenester og alarmsentraler. Annen bakgrunn fra helse- og omsorgsarbeid kan vurderes.

Du må ha kunnskap og interesse for velferdsteknologi, du må ha evne til å tilegne deg kunnskap om teknologi og inneha generelt gode dataferdigheter.

Formelle kompetansekrav

Annet

Søknad

Søknad sendes på mail til hege.merethe.hagen@kongsberg.kommune.no