Vi søker sykepleie-, vernepleie-, medisinstudent på andre året eller helsefagarbeider til sommerferien 2022

16.03.2022

Responssenteret i Kongsbergregionen søker sykepleie-, vernepleie-, medisinstudent på andre året eller helsefagarbeider til sommerferien 2022. Vi er nå på plass i nye lokaler og gleder oss til å få deg med på laget.

Søknadsfrist: Snarest


Om Responssenteret

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. Responssenteret er et samarbeid mellom de 7 kommunene i Kongsbergregionen og vår målsetting er å vokse slik at flere kommuner kan koble seg på.

Om stillingen

Vi søker sommerferievikarer/tilkallingsvikarer. Spesielt ønsker vi en vikar som har kapasitet til å jobbe under kommende sommerferieavvikling 2022.

Operatørene er ansvarlig for den operative driften i alarmmottaket ved å ta imot, vurdere og behandle digitale varsler fra tjenestemottakere i alle kommunene. De har også ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige når tjenesteyterne ute i kommunene trenger bistand til tekniske problemstillinger.

Arbeidsoppgavene vil være:

Operatørene tilsettes i et tilkallingsvikariat i Kongsberg kommune.
Tiltredelse snarest.

Vi tilbyr

Krav og ønsker til deg

Vi søker personer som har bakgrunn som sykepleiestudent, vernepleierstudent, medisinstudent og eller personer som har nyere erfaring fra arbeid i helse- og omsorg/ambulansetjenesten. Herunder vektlegges erfaring og klinisk kompetaanse innenfor sykepleie, vernepleie, medisin eller helsefagarbeider.

Du må bør ha kunnskap og interesse for velferdsteknologi, du må ha evne til å tilegne deg kunnskap om teknologi og inneha generelt gode dataferdigheter.

Formelle kompetansekrav

Annet

Søknad

Søknad sendes på mail til hege.merethe.hagen@kongsberg.kommune.no