Nye studier innenfor teknologi i helse og omsorg

15.01.2018

I tillegg til Responssenterets egne opplærings- og oppfølgningsløsninger er det nå flere høyskoler og utdanningsinstitusjoner som tilbyr videreutdanning innenfor fag relatert til innføring av teknologi i helse og omsorgstjenester.

Tekst nedenfor er hentet fra Høgskulen på Vestlandets beskrivelse av studiet «Teknologi i helse og omsorg»:

Innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten gir helsepersonell nye oppgaver. Det øker behovet for kompetanse slik at de kan ta kloke valg og informere om bruk av teknologi på nye måter.

I de kommende årene vil helse- og omsorgstjenesten møte store utfordringer. Det kommer nye yngre brukergrupper og antall eldre øker. Samtidig reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på. Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Samtidig er det avgjørende at god dialog med aktuelle brukere blir ivaretatt. Det er derfor nødvendig å kjenne både teknologiens potensiale og begrensninger, samt forstå hvordan disse løsningene endrer tjenesten.

Det er et nasjonalt mål at omsorgsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2020.

Her finner du mer informasjon om noen av de studietilbudene som finnes i dag: