Teknologi som verktøy - omsorg som produkt

13.01.2020

Siden oppstarten 2. mai 2019 og frem til nå, har det skjedd mye i Responssenteret. Alle våre 7 kommuner i Kongsbergregionen har nå overført sine digitale trygghetstjenester til oss.

Arbeidet med dette har vært en stor jobb, som ikke hadde latt seg gjøre uten et godt samarbeid med tjenesten i de forskjellige kommunene.

Her er en liten statusoppdatering, med litt tallmateriale, som beskriver omfanget av hva Responssenteret nå håndterer:

(I tillegg til trygghetsteknologi, er det også påkoblet brannvarslingssystemer med forskjellige typer sensorteknologi)

Totalt, fra mai 2019 til januar 2020, er det håndtert 51286 varsler.

Bare i desember 2019 kom det inn totalt 11952 alarmer. Disse er fordelt slik:

Dette betyr at våre helsefaglige operatører, sammen med Responssenterets automatiske systemer, i snitt løser 385 hendelser pr. døgn (ca. 16 hendelser pr. time).