Nye opplæringstiltak for eldre og pårørende i bruk av velferdsteknologi

14.01.2022

Høsten 2020 var Responssenteret så heldige å få tildelt midler fra Helsedirektoratet for å kunne utvikle opplæringstiltak for eldre og pårørende når det gjelder bruk av velferdsteknologi.

Det ble derfor laget filmer hvor alle roller kunne bidra med sine erfaringer:


VIDEO - Elektronisk medisineringsstøtte
Synes du det er vanskelig å huske å ta medisinene dine? Denne eksempelvideoen viser deg hvordan en medisindispenser varsler og doserer ut medisiner til deg på bestemte tidspunkt.

Kompetanserådgiver i Responssenteret har vært prosjektleder for dette arbeidet. I utviklingen av filmene har også en prosjektgruppe bestående av deltakere fra helsetjenesten fra kommunene i regionen og en brukerrepresentant deltatt.

Under filmingen har vi også hatt med oss eldre og pårørende, som har fortalt sine historier når det gjelder bruk av velferdsteknologi. Samtidig har ansatte ved Responssenteret også deltatt for å vise samarbeidet mellom alarmmottaket og helsetjenesten ute i kommunene.

De andre filmene finner du her: Responsskolen – Brukere og pårørende