Nytt pasientvarslingssystem på institusjoner i Kongsberg kommune

15.06.2021

Responssenteret hjelper kommunen med implementering av nytt pasientvarslingssystem på flere sykehjem.

Vi har i vår bistått med tjenestereiser, opplæring og teknisk støtte. Dette arbeidet vil fortsette til høsten.